ESP Consult

Profil spoločnosti

Spoločnosť ESP Consult vznikla v roku 2011. Sme teda relatívne mladou, no zato veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou na našom trhu. Partnermi našej spoločnosti sú výhradne skúsení a vysoko kvalifikovaní odborníci a špecialisti, čo je zárukou maximálne profesionálneho prístupu a absolútnej spoľahlivosti. Dôkazom je naša spolupráca s viacerými významnými domácimi i zahraničnými obchodnými partnermi. Naše skúsenosti, odborné a technické znalosti, ale aj samotný prístup sú pre Vás zárukou kvality poskytovaných prác a ponúkaných služieb.

Snahou spoločnosti je poskytnúť komplexnú škálu služieb, do ktorej patrí projekčná činnosť, obstarávateľská činnosť a v neposlednom rade činnosť stavebného dozoru. Sme presvedčení, že dokážeme uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky našich klientov.

Peter Polák

konateľ spoločnosti

ESP Consult, s. r. o., 2015created by: azn webdesign