see page https://www.computertagheuer.com/. company website fake tag heuer. useful source franck muller replica. helpful site franck mueller replicas. Under $39 franck muller replicas. provide replica Franck Muller. more information https://www.musicfranckmuller.com. find here https://www.showfranckmuller.com/. directory newsfranckmuller.com. Under $100 https://www.healthfranckmuller.com. right here computerfranckmuller.com. try this website replica Franck Muller. click here to read https://www.richardmilleaaa.com/. Learn More https://www.richardmilleairbus.com. At Discount Price richardmillealll.com. you can look here https://www.richardmilleautomatic.com. check here richard mille replica watch. sell richard mille replica. learn this here now https://www.richardmillebubba.com. see this here richardmillebuckle.com.

ESP Consult

Činnosť stavebného dozoru

Hlavné oblasti pôsobenia:

 

V prípade činnosti stavebného dozoru ide o dominantnú aktivitu našej spoločnosti. Realizácia akejkoľvek stavby je veľmi náročný proces, ktorý si vyžaduje komplexnú a odbornú znalosť mnohých odborov stavebníctva. Povinnosti stavebného dozoru určuje stavebný zákon, ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia. Stavebný dozor zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Je spoluzodpovedný za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil, tiež sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia stanovené osobitnými predpismi, a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

Na kontrolu týchto činností nutne potrebujete kvalifikovaného odborníka s príslušným vzdelaním. Výber kvalitného stavebného dozoru je veľmi dôležitým a zodpovedným krokom, s ktorým Vám však vieme pomôcť. 

ESP Consult, s. r. o., 2015created by: azn webdesign