ESP Consult

Projekčná činnosť

Hlavné oblasti pôsobenia:

 

V rámci projekčnej činnosti zabezpečujeme komplexné zastrešenie projektov, ktorého súčasťou je samozrejme koordinácia a riadenie všetkých činností vedúcich k riešeniam šitých presne na mieru. Cieľom našej spoločnosti je pristupovať ku každému klientovi individuálne, čím zabezpečíme jeho komfort a najvyššiu možnú dosiahnuteľnú kvalitu a profesionalitu našich služieb.

Pri tvorbe každého projektu dôkladne analyzujeme všetky potreby nášho klienta v súvislosti s jeho cieľmi. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je analýza finančných potrieb a možností nášho klienta a zváženie možnosti využitia dostupných dotácií. Prirodzenou súčasťou tohto procesu je priebežné spracovanie správ o postupe realizovaných prác.

Našou prácou vytvárame najoptimálnejšie riešenia pre každého klienta. Naším cieľom je vytvárať hodnoty, ktoré sú trvalé a ktoré zodpovedajú ako technickej realizovateľnosti, tak aj ekonomickej efektívnosti. Samozrejmosťou je pre nás maximálna zodpovednosť k životnému prostrediu pri všetkých našich realizovaných projektoch. 

ESP Consult, s. r. o., 2015created by: azn webdesign