ESP Consult

Manažérstvo kvality

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom je preto systém a kvalita riadenia spoločnosti. To si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti a kvalitu ponúkaných služieb.

V januári 2016 bol zavedený manažérsky systém kvality, ktorý spĺňa požiadavky noriem ISO 9001: 2008 (Systém manažérstva kvality), ISO 14001: 2004 (Systém environmentálneho manažérstva) a OHSAS 18001: 2007 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Ide o ucelený systém zabezpečenia kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Je dôležité si uvedomiť, že systém riadenia spoločnosti v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Na druhej strane je potrebné povedať, že zavedenie systému riadenia spoločnosti neznamená automaticky zlepšenie kvality spoločnosti. Je to dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality ponúkaných služieb.

 

Certifikát zavedenia ISO 9001
Certifikát zavedenia ISO 14001
Certifikát zavedenia OHSAS 18001
AAA hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
EMAS - Overené environmentálne manažérstvo pre firmu ESP Consult
 
ESP Consult, s. r. o., 2015created by: azn webdesign